Cookies

Analytische cookies

Twoshoes gebruikt analytics om na te gaan of onze website snel genoeg werkt onder alle omstandigheden. Uw persoonlijke gegegevens worden hierbij niet gedeeld. Het zijn de gesommeerde gegevens die worden bijgehouden niet de individuele.

Voorbeelden van gegevens die we gebruiken

Functionele cookies

We gebruiken cookies om uw shopping bag bij te houden, deze worden niet gedeeld met derden en bestaan enkel uit de lijst van items die u op dit moment in uw shopping bag heeft zitten We gebruiken geen cookies om usernames bij te houden, uw browser kan dat evengoed invullen. Om het inloggen te beveiligen krijgt u een token, deze kan niet gedeeld worden met derden en verdwijnt van zodra u op logout klikt

3rd party cookies

Het is mogelijk dat toch een 3rd-party cookie wordt gezet wanneer u volgende zaken doet:

Als je vragen hebt over dit cookiebeleid of ons gebruik van cookies, neem dan contact met ons op via info@twoshoes.be